Akaryakıtta “Teminat Mektubu” Sorunu İçin Girişim…

Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Asilhan Arslan, Resmi Gazetede yayımlanan tebliğ ile akaryakıt ve otogaz bayilerine teminat yükümlülüğü getirildiği belirtilerek, uygulamanın sektördeki çok sayıda küçük işletmenin kapanmasına neden olacağı endişesini taşıdıklarını ve konuyu TOBB ile Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na taşıdıklarını açıkladı…

Arslan: Anadolu’nun bir çok ilinde sektör zora girecektir…

Elazığ TSO Yönetim Kurulu Başkanı Asilhan Arslan yaptığı değerlendirmede, “Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası 7. Meslek Komitesini oluşturan Akaryakıt ve Otomotiv Sektörü temsilcileriyle Elazığ Akaryakıtçılar Derneği tarafından Odamıza yapılan müracaatta 02 Eylül 2021 tarih ve 31586 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığınca hazırlanan “Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği” ile dağıtım şirketleriyle birlikte akaryakıt ve otogaz bayilerine teminat yükümlülüğü getirildiği belirtilerek uygulamanın sektördeki çok sayıda küçük işletmenin kapanmasına neden olacağı belirtilmiştir.

Sektör temsilcilerimiz tarafından yapılan değerlendirmede, Petrol Piyasası Kanunu ile Sıvılaştırılmış Petrol Gazları (LPG) Piyasası Kanunu ve Elektrik Piyasası Kanunu’nda değişiklik yapan kanun kapsamında lisansa tabi faaliyetlerde bulunanlar ile bandrol, pul, barkod, hologram, kupür, damga, sembol gibi özel etiket ve işaretleri kullanma zorunluluğu getirilen ürünleri imal veya ithal edenlerden yeni işe başlayanlarda 10 milyon liraya kadar, faaliyeti devam edenlerde 100 milyon lirayı geçmemek üzere bir önceki hesap dönemine ait brüt satışlar toplamının yüzde 1’ine kadar teminat alma yetkisi verildiği ifade edilmiştir.

Teminat uygulaması kapsamında olup yeni işe başlayan mükelleflerden sahip oldukları lisans sayısına bakılmaksızın dağıtıcı lisansına sahip olanların 2021 yılı için 20 milyon liraya kadar teminat vermesi gerekeceği, dağıtıcı lisansı dışında lisanslara sahip olanlar için ise bu tutarın 1 milyon lira olacağı belirtilmiştir.

Teminat mektubu uygulamasının özellikle bayiler üzerine ciddi bir külfet getireceğini belirten sektör temsilcilerimiz, günde ortalama 20 bin litre satış yapan bir istasyonun yaklaşık 450 ila 500 bin liralık teminat mektubu vermek zorunda kalacağı ve bu maliyetin karşılanmasının işletmeleri zorlayacağı vurgulanarak, Elazığ gibi Anadolu’nun bir çok ilindeki Akaryakıt istasyonunun haftalık 20 bin litre satış yapabildiğini dolayısı ile bir çok küçük işletmenin kapanmayla karşı karşıya geleceği vurgulanarak, düzenlemenin bu endişeler dikkate alınarak revize edilmesini talep etmektedirler.

Sektör temsilcilerimizin bu haklı endişeleri ve talepleri TOBB Yönetim Kurulu ve TOBB Akaryakıt Meclisi ile birlikte Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’na taşınarak sorunun çözümü talep edilmiştir” ifadelerinde bulundu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.